Rozpięty na krzyżu między niebem a ziemią

***
Rozpięty na krzyżu między niebem  a ziemią
Umierał Jezus – Syn Boży.
Aby dla wszystkich grzeszników na ziemi
Bramy Nieba otworzyć.

 

          On, który grzechem nie był splamiony,
          Wziął grzechy świata na siebie.
          W ofierze złożył Swe własne życie,
          By dać zbawienie dla ciebie.

Lecz śmierć nie miała nad Nim swej mocy,
On ją zwyciężył – zmartwychwstał!
I dnia trzeciego po śmierci na krzyżu
Ze Swego grobu wnet powstał.

 

          Jezus wciąż żyje, panuje w Swej chwale!
          On przez Golgotę pokazał,
          Że w Nim jest prawdziwie życie wieczne,
          Że winy nasze On zmazał.

Więc jeśli jeszcze swych win nie wyznałeś,
Bóg daje dziś szansę dla ciebie.
A jeśli oddasz Mu szczerze swe życie,
On kiedyś powie do ciebie

 

          Tak jak do łotra, co wisiał na krzyżu
          Obok Zbawcy naszego:
          „Zaprawdę znajdziesz się ze mną w raju
          Jeszcze dnia dzisiejszego.”

***

Bookmark the permalink.

Comments are closed