Przez swe życie popełniłeś

***
Przez swe życie popełniłeś tyle głupot,
błędów tyle
i ten ciężar teraz niesiesz na swych barkach.
Chwiejnym krokiem przez świat idziesz
potykając się co chwila,
przegrywając nieustannie w życia walkach.

Rzeczywistość wystawiła mandat za twe
marne życie,
spłacić jego jednak sam nie możesz.
Ale nie bój się już więcej
i się nie trwóż tym przeżyciem,
bo ja wiem, kto tobie pomóc może.

Kiedyś Jezus na Swym ciele poniósł
grzechy tego świata
i do krzyża na Golgocie był przybity.
By móc spłacić też twój mandat
i odkupić twoje życie
musiał w mękach być On tam zabity.

Lecz zmartwychwstał dnia trzeciego,
dając  życie wieczne tobie,
wykonując wielki plan zbawienia.
Teraz mówi On do Ciebie „wstań na nogi
dziecko drogie!
z grzechem  nie miej już nic do czynienia.”

Więc usłuchaj tego głosu i Mu oddaj
swoje życie,
powierz Jemu plany swe, marzenia.
Tylko On jest wiecznym Bogiem,
On jest prawdą i pokojem.
Tylko Jezus życie ludzkie zmienia.

***

Bookmark the permalink.

Comments are closed