Podczas wspinaczki

***

„Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa, Pana, tak w Nim chodźcie. Wkorzenieni Weń i zbudowani na Nim..(…)Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu.”

Kol.2:6-7 i 3:3

Podczas wspinaczki na skały i góry
Trzeba przypinać się liną,
Aby się trzymać mocno drugiego
I upadając nie zginąć.

          Tak samo jest w życiu naszym duchowym,
          Gdy po raz kolejny upadnę,
          Wiem, że me życie złączone z Jezusem.
          On trwa – więc na dół nie spadnę.

On trzyma nas pewnie Swą mocną ręką
I ciągle się wstawia za nami.
W Chrystusie zawsze jesteśmy bezpieczni,
On daje nam grunt pod nogami.

          Jak więc przyjęliśmy Chrystusa Pana,
          Tak chodźmy w Nim zbudowani.
          Umarliśmy bowiem dla świata tego
          I w Bogu jesteśmy schowani!

***

Bookmark the permalink.

Comments are closed